неделя, 29 юни 2008 г.

TIME-OUT


Известно време ще съм off-line. Изникнаха тежки лични проблеми, с които трябва да се справя. Ще ми трябват време, много сили и късмет. Ще се видим скоро!

понеделник, 16 юни 2008 г.

НОВИ САЙТОВЕ!


ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

при катедра “Социология” на Правно – историческия факултет на ЮЗУ

http://www.virtualcenter-bg.net/sociolabswu/index.html

Целта на този сайт е да помогне дейността на Лабораторията в няколко направления:
Сътрудничество и методична помощ за студенти и преподаватели в тяхната учебна и изследователска работа

Непосредствена изследователска дейност – проекти и изследвания, в които наши студенти и преподаватели прилагат своите знания

Осигуряване на необходимите ресурси по социология

Контакти с изследователски институции в България и света

Създаване на собствен online ресурс, обслужващ учебния процес и научно-изследователската дейност на преподаватели, студенти и докторанти

Подготовка и публикация на нови изследвания в в различни области на социологията;

Методическа помощ на преподавателите в учебния процес;

Консултативна дейност;

Подготовка на система за дистанционно обучение.

Информация за актуални събития и проекти

Естествено, това е невъзможно да стане с усилията на отделни хора – затова философията на нашата дейност се основава върху идеята че ние всички представляваме една социологическа общност, в която взаимно се обогатяваме, като обменяме идеи и знания, общуваме и се усъвършенстваме професионално.

Началото е поставено, от нас зависи дали проектите ще се въплътят в действителност;


ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МУЗИКА, КУЛТУРА И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

http://www.virtualcenter-bg.net/

Най-после Виртуалният център за музика, култура и научни изследвания се върна отново онлайн!

Почти половин година поради некоректността на фирмата, която го хостваше, той беше блокиран и цялото му съдържание беше изгубено. Уви, в нашата страна това се смята за нормално. Естествено, с това беше съсипана голяма част от тези проекти, които този сайт осъществяваше. Не бяха загубени обаче хората, които правеха Виртуалния център и чрез чието общуване той беше станал това, което беше. Благодарение на техните усилия сайтът възкръсва. Орелът отново разперва крила! Извинения на тези наши приятели, чиито сайтове, свързани с него също бяха известно време извън хипертекстовата зона на Виртуалния център. Това вече е минало, продължаваме нататък.

За сметка на това пък сега всичко започва отначало, на чисто, с нова концепция, с нов дизайн и нов хоризонт. Естествено повече внимание ще бъде отделено на музиката – ще бъде завършен проектът, който не можа напълно да се реализира в първото издание на сайта. В момента се конструира и англоезичната версия на сайта, благодарение на която да се активират и тези международни проекти, които бяха създадени по време на неговото отсъствие.

Наистина може би ще са нужни един два месеца докато Виртуалният център набере пълна мощност и възстанови ресурсите си, но след това той ще бъде много по-ефективен и ще доставя удоволствие на всички, които се интересуват от неговата тематика.

МОЯТ СОБСТВЕН САЙТ


Заедно с Виртуалния център отново се завръща онлайн и моят собствен сайт. Когато той изчезна ми беше много тъжно – може би той не е бил идеален, но си беше мое дете и затова си го обичах. Затова новият много прилича на него и някак си запазва приемствеността. За сметка на това в него има повече моя музика и значително по-достъпна – направо на флаш плейър - http://virtualcenter-bg.net/vladodoulov/VladoSite/music.htm

Освен това на домашната му страница имам симпатичен асистент :-))

Естествено всичко в него ще бъде по-пълно и по-ефективно от това, което имаше на предишния, но ще трябва малко време. Ще има достъп до повече мои книги и публикации, в него ще се намират лекции, четени в различно време. Имам и идеята да възстановя атмосферата на едновремешните купони с музика unplugged, на отделна страничка.

Ще има и разни допълнителни екстри, но всяко нещо с времето си.

Владимир Дулов

вторник, 3 юни 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО" - 150 годишнина от рождението на Емил Дюркем

Откриване на конференцията

На 29, 30 и 31 май, катедра „Социология” проведе своята трета международна конференция на тема „Социология и право”, посветена на сто ипетдесетата годишнина от рождението на големя класик на социологията Емил Дюркем.. Трите основни сесии на конференцията, както следва: ПРАВОТО КАТО ФОРМА НА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ, ЕЛЕМЕНТАРНИ ФОРМИ НА НОВ РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ, ИЗМЕРЕНИЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА протекоха при изключителен интерес. Дискусиите, които следваха всяка една от тях бяха съдържателни и особено динамични.

Сред участниците от чужбина можеха да бъдат забелязани: проф. Айлиин Баркър (Великобритания), проф. Масимо Интровине (Италия), проф. Орест Матышин (Русия), проф. Михаела Моравчикова (Словакия), проф. Зоран Матевски Македония), проф. Етем Азири (Тетово) проф. Валентина Маринеску, (Румъния) и др. Участваха също Лусия Гречко (Словакия), Фернандо Фонтаиня (Бразилия), Душка Матевска (Македония). Докладите си изпратиха Джон Рекс (Великобритания), Стивън Хънт (Великобритания) и Педро Гералдо (Бразилия), които по здравословни причини не успяха да участват лично.

Проф. Массимо Интровини (Италия), Проф. Айлийн Баркър (Великобритания), Проф. Орест Мaртышин (Русия), Проф. Микаела Моравчикова (Словакия)

От българска страна участваха проф. Софка Матеева (ЮЗУ), проф. Стефка Наумова (Правен институт към БАН), проф. Георги Найденов (УНСС), доц. Валентина Миленкова (Институт по социология при БАН), ст.н.с. Стефан Николов), Надежда Йонкова (Правен институт към БАН) и др.

Катедра „Социология” бе представена успешно от доц. Добринка Пейчева, доц. Мария Серафимова, доц. Владимир Дулов, доц. Жеко Кьосев, гл. ас. Ивета Якова, гл. ас. Марио Маринов, гл. ас. Ангел Цветков, докторант Петрана Стойкова, магистър Шабан Даракчиев и др. На конференцията присъстваха и студенти социолози, което допълни и раздвижи невероятната атмосфера, която се създаде по време на нейното протичане.

Участниците в конференцията напосещение в Мелник.

Щур купон през последната вечер на конференцията. Ние можем да играем хоро и затова вървим напред и нагоре. Както е казал Швейк: "Който го е яд...

И накрая, музикален поздрав за всички, от нас, които слизаме от Рила

само кликнете на този линк: